Program stypendialny dla naukowców

 

Jednym ze sposobów na zyskanie nowej perspektywy oraz napędzanie rozwoju krajowej nauki są staże zagraniczne. Program stypendialny Bekker to okazja dla polskich naukowców i akademików na to, by poszerzyć swój naukowy horyzont i zdobyć ceną wiedzę i praktyczne wskazówki w jednym z uznanych ośrodków naukowych.